KEISER – Lower Body

Dlaczego siła dolnych partii ciała jest ważna?

Siła w dolnych partiach ciała jest szczególnie ważna, gdyż jest niezbędna podczas poruszania w codziennym życiu.

Główne grupy mięśni dolnych części ciała są istotne dla sportowców wszystkich dyscyplin sportu w zakresie rozwoju siły i mocy, stabilizacji stawów oraz dla konkretnych potrzeb danego sportu. Trening siłowy dolnych części ciała jest znaczący i powinien być częścią każdego programu treningowego.

 

Produkty:

Hip Abductor

Hip Adductor

Seated Calf

Leg Curl

Squat

Standing Hip

Seated Leg Curl

AIR 250 Leg Extension

AIR 300 Leg Extension

AIR 250 Leg Press

AIR 300 Leg Press

Lower Back

Runner