Moduł diagnostyczny A420 – system do testowania i analizy wydolności sportowców. Możliwy do zainstalowania w całej serii urządzeń do treningu siłowego firmy Keiser.

A420

Keiser AIR420 jest wyjątkowym urządzeniem zaprojektowanym do testów i analizy osiągów sportowców. Elektronika AIR420 dostarcza rzetelnych i dokładnych danych o prędkości, mocy oraz przyspieszeniu i może zostać zainstalowana w praktycznie każdym urządzeniu do treningu siłowego firmy Keiser. Oprogramowanie jest zdolne do rejestracji danych w każdym momencie pełnego zakresu ruchu oraz do wyświetlenia zebranych informacji aby dać dokładny obraz poziomu wydolności i wytrenowania.

Do prawidłowego działania potrzebne jest urządzenie firmy Keiser z linii treningu siłowego oraz komputer (dostępny jako osobne urządzenie).

 

TESTY WYDAJNOŚCI

AIR420 realizuje testy zaprojektowane aby pomóc w ustaleniu oporu, z którym powinien pracować badany aby osiągnąć maksymalną moc. Bazuje to na zasadzie, iż gdy wzrasta opór, maksymalna możliwa prędkość będzie spadać w miarę liniowo. Testy te tworzą wykres mocy i prędkości bez potrzeby gromadzenia dużych ilości danych pomiarowych.

Jeden z testów, test 10 powtórzeń, polega na wprowadzeniu zakładanego Limitu Jednego Obciążenia (1RM). Podczas testu, oprogramowanie automatycznie dostosowuje opór w urządzeniu i informuje o tym użytkownika podczas każdego powtórzenia. Test rozpoczyna się od niskiego obciążenia i wzrasta z każdym powtórzeniem aż do osiągnięcia 1RM. Po obliczeniu uzyskanych danych, oprogramowanie wyznacza wykres przewidywanej mocy i prędkości oraz czas reakcji. Informacje te są przydatne aby ustalić aktualny poziom wytrenowania oraz poprawę wydolności w czasie.

 

REJESTROWANE DANE
  • Typ urządzenia, ustawienia pozycji i oporu
  • Prędkość szczytowa, przyspieszenie, siła i moc dla każdego wykonanego powtórzenia w pełnym zakresie ruchu oraz wartości uśrednione
  • Prędkość szczytowa i siła maksymalna dla szczytowej mocy
  • Pozycja kątowa, prędkość, siła i czas dla mocy szczytowej
  • Czas trwania każdego powtórzenia, identyfikacja początku i zakończenia ruchu, całkowity czas trwania powtórzenia
  • Prezentacja danych mocy (wartości uśrednione, szczytowe) w watt dla każdej z kończyn niezależnie
  • Rejestracja czasu reakcji i rozwijania momentu siły w jednostce czasu
  • Prezentacja danych wielkości pracy w J niezależnie dla każdej kończyny
  • Licznik ilości powtórzeń podczas testu/treningu

 

WŁAŚCIWOŚCI
  • minimalna regulacja obciążenia co 1 kg w sposób płynny
  • możliwość regulacji zakresu ruchu w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
  • możliwość archiwizacji danych z testów/treningów
  • możliwość eksportu danych do zewnętrznych zaawansowanych narzędzi statystycznych
  • możliwość graficznej prezentacji rejestrowanych danych