KEISER – Upper Body

Dlaczego siła górnych partii ciała jest ważna?

Utrzymanie silnych ramion, barków, pleców i szyi jest bardzo ważne dla wszystkich osób ze świata fitness. Jest to kluczowy czynnik kształtowania postawy, ułatwia oddychanie i pozwala na prawidłowe wykonywanie ćwiczeń podnoszenia, wypychania, ciągnięcia oraz skręcania.

 

Produkty:

Arm Curl

Lat Pulldown

Military Press

Triceps

Upper Back

Biaxial Upper Back

Biaxial Chest Press

Seated Butterfly

Abdominal

Seated Chest Press