KEISER – Leg Curl

Nr katalogowy: 13955009

Keiser AIR300 Leg Curl umożliwia optymalne kształtowanie mięśni dwugłowych w izolowanej pozycji w ustalonym zakresie ruchu z wyborem pracy jednonóż lub obunóż.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy efektywnie korygować dysbalans pomiędzy stronami ciała czy też grupami mięśniowymi. Keiser AIR300 Leg Curl to urządzenie wybierane dla dyscyplin sportowych w przypadku, kiedy wymagana jest najwyższa izolacja grup mięśniowych.

Dane techniczne
Wysokość 838 mm
Szerokość 889 mm
Długość 1778 mm
Waga 69 kg
Zakres regulacji oporu 5 – 109 kg