Trening Funkcjonalny w Sporcie i Rehabilitacji

I Moduł

Gliwice, 25-26 sierpnia

 

Ocena i trening funkcjonalny wg koncepcji FMS
Co to jest FMS?
 

Szkolenie FMS to praktyczne przedstawienie koncepcji filozofii opartej na podejściu funkcjonalnym do oceny i treningu fizjoterapeutycznego oparte o najnowszą wiedzę, doświadczenie kliniczne i współczesne doniesienia naukowe.

W jaki sposób wykorzystuje się FMS w rehabilitacji i sporcie?
 

FMS to sposób oceny jakościowej wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową. Dzięki ocenie FMS można ukierunkować działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają optymalną koordynację nerwowo-­‐mięśniową.

Monitorując wynik oraz progres w działaniach fizjoterapeutycznych, terapeuta/trener może dobrać ćwiczenia najbardziej efektywne ćwiczenia dla pacjenta/sportowca.

Korzyści  płynące z FMS
 

FMS upraszcza koncepcję oceny ruchu i jego wpływu na nasze ciało.

Komunikacja – FMS wykorzystuje prosty język, przystępny dla pacjenta/sportowca, jednocześnie stwarzając wspólną platformę do komunikacji dla lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów nadzorujących postęp u swoich podopiecznych.

Ocena – bateria testów FMS łatwo identyfikuje asymetrie, ograniczenia ruchowe, upraszczając testowania I analizę stanu pacjenta/sportowca

Standaryzacja -­‐ FMS tworzy funkcjonalną bazę wyjściową do łatwej identyfikacji progresji i aktualnego stanu zawodnika

Bezpieczeństwo -­‐ FMS szybko identyfikuje dysfunkcyjne wzorce ruchowe, na których należy skupić działania korygujące. Ponadto wskazuje na „gotowość” zawodnika do podjęcia aktywności ruchowej celem uzyskania realnie założonych celów treningowych.

Działania korygujące -­‐ FMS może być wykorzystany na każdym poziomie sprawności ocenianego, upraszczając dobór strategii korygujących w różnych przypadkach. Na podstawie przeprowadzonej analizy FMS, ułatwia dobór indywidualnych ćwiczeń w zależności od potrzeb pacjenta/sportowca.

 

Tytuł szkolenia: Funkcjonalna ocena FMS w rehabilitacji i sporcie
Prowadzący: Remigiusz Rzepka, Jacek Sołtys
Ilość uczestników: Minimalna: 15, maksymalna: 25 ze względu na praktyczny charakter zajęć
Miejsce szkolenia: Gliwice
Formuła szkolenia:
• 2-­‐etapowy kurs;
1 moduł FMS,
2 moduł FMS SPORT.
Koszt szkolenia:
• 1 moduł: 700zł/osoba (minimum 15 osób)
• 2 moduł: 700zł/osoba (minimum: 15 osób)
Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, organizacja logistyczna (poczęstunek w trakcie przerw kawowych, opłata za wynajem sali).

 

Poruszane zagadnienia w trakcie szkolenia (oba moduły):
• znaczenie funkcjonalnej i obiektywnej  oceny pacjenta-­‐sportowca dla potrzeb planowania treningu motorycznego • założenia funkcjonalnej oceny motorycznej FMS,
• szczegółowe testy funkcjonalnej oceny motorycznej FMS i ich interpretacja – założenia  teoretyczne i praktyczne (pokaz i ocena między uczestnikami)
• podstawy i założenia kształtowania i rozwoju stabilności lokalnej i globalnej (funkcjonalnej) jako podstawy dla kształtowania cech motorycznych i motoryki we współczesnym sporcie
• ocena funkcjonalna oraz identyfikacja tzw. słabych ogniw łańcucha kinematycznego -­‐ interpretacja oraz aplikacje dla działań praktycznych
• planowanie programów ćwiczeń ukierunkowanych na reedukację motoryczną
• sekwencja działań ukierunkowanych na reedukację zdolności motorycznych
• planowanie i tworzenie kompleksowych programów treningu stabilności ich integracja w kompleksowy program motoryczny
• praktyczne aspekty kształtowania oraz przedstawienie ćwiczeń ukierunkowanych na reedukację wybranych zdolności motorycznych w koncepcji
trening  funkcjonalnego
• planowanie kontynuacji ćwiczeń motorycznych w oparciu o progresje kształtowania zdolności motorycznych
• ocena funkcjonalna FMS -­‐ analiza przypadków wraz z programem postępowania – zajęcia praktyczne
• zasady i założenia reaktywnego treningu nerwowo-­‐mięśniowego u sportowców
• przykładowe plany usprawniania motorycznego opartego o reaktywny trening motoryczny – zajęcia praktyczne
• specyfika prowadzenie treningu funkcjonalnego motorycznego w zależności od kształtowania motorycznego w danej dyscyplinie – analiza wymagań dyscypliny sportowej
• ocena funkcjonalna na przykładzie sportowców i planowanie programu usprawniana zajęcia praktyczne

 

Uczestnicy szkolenia: trenerzy personalni, fizjoterapeuci, trenerzy odnowy biologicznej, trenerzy przygotowania motorycznego.

 

Zobacz szczegółowy plan: kliknij!

Chcesz się zgłosić? Przyślij kartę zgłoszeniową: KARTA ZGŁOSZENIA  na biuro@infinitysport.pl